Comenius
EIF-Beschreibung
Partnerschulen
Koordinatoren
Projekte:

Kunstkultur

    Wettbewerb

    Galerie

Lesekultur

    Europäischer Gedichtband

     Szenische                     Darstellung

Theaterkultur

Kalender 2009
Projekttreffen:
La Ville du Bois (FR)

Fotogalerie
Králíky (CZ)

Fotogalerie
Serres (GR)

Fotogalerie
Budapest (HU)

Fotogalerie
Gießen (DE)

Fotogalerie

Der Abschluss in Gießen

Evropské interkulturní fórum (EIF)
Rok 2008 je vyhlášen jako „Evropský rok interkulturního dialogu“. Jak můžeme rozvíjet v tomto kontextu aktivní, inovativní kooperaci mezi školami v Evropě?

Žáci během projektu získávají kompetence v evropských kulturách, učitelé je v aktivitách usměrňují a průběžně hodnotí.

Stěžejními tématy naší práce jsou umění, divadlo a literatura. Žáky motivuje k vnímání umění vlastní kreativita, osobní návštěvy výstav, autorských čtení a divadelních her. O všech aktivitách budou žáci informovat své kamarády v Evropě.

Tři stěžejní témata naší práce:

Výtvarné umění: Žáci namalují své oblíbené místo stylem významného národního malíře, zdůvodní motiv svého výběru, který bude přeložen do cizího jazyka a opraven partnery a zaslán mailem zpět. Během setkání účastníků projektu uspořádají žáci evropskou putovní vernisáž všech obrazů.

Umění čtení: Žáci představí ostatním známou báseň ze své země i autora. Inscenace básní budou předvedeny na pracovním setkání, které budou prezentovány na webových stranách projektu.

Divadelní umění: Během pracovního setkání rozpracujeme myšlenky k tématu „ kulturního dialogu“. V každé zemi zpracují myšlenky do 10 minutového vystoupení, které předvedou na dalším pracovním setkání v rámci divadelního workshopu. Společný výstup divadelního umění bude nafilmován a umístěn na webových stranách projektu.

Všechny výstupy budou zveřejněny v různých jazycích v kulturním fóru na vlastní internetové platformě. Výsledky budou průběžně zveřejňovány a evaluovány. Asociovaní partneři budou o všech aktivitách včas informováni, pozváni na jednotlivé akce tak, aby se mohli do projektu aktivně zapojit a svou účastí obohatili partnerství.

Žáci spolu budou aktivně komunikovat prostřednictvím e-mailu, internetového fóra a videoukázek.

2007 • 2009